Spotlight Plus 060 EO - BAT Agrar

Spotlight Plus 060 EO

Producent:

Spotlight® Plus to desykant naci ziemniaczanej, który poprawia zdrowotność i jakość bulw.

Ułatwia pracę maszyn, kopaczek i kombajnów, podczas zbioru ziemniaka.

  • Większa efektywność produkcji
  • Lepsze ceny
  • Łatwiejszy zbyt
Zapytaj o ofertę przez telefon lub e-mail
Zamów przez
telefon lub e-mail
  • Silne działanie na łodygi ziemniaków oraz liście starzejących się roślin
  • Odporność na zmywanie przez deszcz już godzinę po zabiegu
  • Przyśpieszenie oddzielania bulw od stolonów
  • Brak ograniczeń w stosowaniu ze względu na suszę
  • Pełna desykacja naci już 14 dni po zabiegu
  • Brak ujemnego wpływu na kiełkowanie sadzeniaków
Skład
karfentrazon etylowy (związek z grupy triazolinin) - 60 g/l (6,4%).
Dawkowanie
Ziemniak
Desykacja - niszczenie naci ziemniaczanej.

Zabieg jednorazowy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Zabieg w dawkach dzielonych
Zabieg 1-szy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha.

Zabieg 2 – gi
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 5 -7 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


Termin niszczenia naci:
1. Termin fizjologiczny
Zabieg wykonać w fazie starzenia się roślin ziemniaka (BBCH 90), na około 2-3 tygodnie przed przewidywanym (fizjologicznym) terminem zbioru ziemniaków. Dokładny termin Etykieta środka ochrony roślin SPOTLIGHT PLUS 060 EO, załącznik do zezwolenia MRiRW stosowania środka należy ustalić w zależności od przebiegu warunków meteorologicznych w danym rejonie kraju oraz od grupy wczesności, do której należy odmiana i przeznaczenia ziemniaków. W momencie, gdy bulwy ziemniaka osiągnęły odpowiednią wielkość i jakość handlową oraz odpowiedni stopień dojrzałości skórki.

2. Termin uwzględniający choroby wirusowe
Niszczenie naci wykonuje się po przekwitnięciu roślin ziemniaka, na około 7-14 dni po letnim oblocie mszyc - wektorów chorób wirusowych:  odmiany wczesne w III dekadzie lipca, na około 60 dni po wschodach roślin ziemniaka, odmiany średnio-wczesne w I dekadzie sierpnia, na około 70 dni po wschodach roślin ziemniaka,  odmiany późne w I lub II dekadzie sierpnia, w około 80 dni po wschodach roślin ziemniaka.

3. Termin uwzględniający zwalczanie zarazy ziemniaka
W programach ochrony plantacji ziemniaka przed zarazą ziemniaka niszczenie naci ziemniaczanej jest ostatnim zabiegiem ochronnym niszczącym zarodniki grzyba przemieszczające się z naci do bulw. Termin zbioru: W 14 dni od zastosowania środka. Przetrzymywanie bulw ziemniaka w glebie dłużej niż 3 tygodnie może spowodować odrastanie części nadziemnej roślin oraz zwiększa ryzyko porażenia bulw rizoktoniozą.