Sencor Liquid 600 SC

Producent:

Grupa HRAC: C1 Środek chwastobójczy, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaków, marchwi, pomidorów z rozsady, soi i szparagów.
Zapytaj o ofertę przez telefon lub e-mail
Zamów przez
telefon lub e-mail
Skład
metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) - 600 g/l (52,2%)
Stosowanie
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny, przetacznik perski, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, komosa biała.

Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, rdest powojowaty.

Chwasty średnio odporne: przytulia czepna, psianka czarna.


Ziemniak

a) zabieg jednorazowy przed wschodami ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1 l/ha.

b) zabieg jednorazowy po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm, a chwasty są w fazie siewek.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

c) dawki dzielone (2 zabiegi w sezonie)

- pierwszy zabieg tuż przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

- drugi zabieg (w odstępie min.7 dni) na chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Do jednoczesnego zwalczania chwastów prosowatych i dwuliściennych środek Sencor Liquid 600 SC stosować łącznie lub przemiennie ze środkiem Titus 25 WG.
a) zabieg jednorazowy po wschodach ziemniaka, chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości. Sencor Liquid 600 SC 0,3 l/ha + Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%

b) zabieg dzielony (2 zabiegi w sezonie)

- pierwszy zabieg tuż przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin, środek Sencor Liquid 600 SC stosować w dawce 0,5 l/ha.

- drugi zabieg (w odstępie min.7 dni) na chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości, środek Titus 25 WG stosować w dawce 50 g/ha z dodatkiem adiutanta Trend 90 EC w stężeniu 0,1%

Uwagi:
1. Opady deszczu, krótko po zastosowaniu środka zwłaszcza w terminie przed
wschodami ziemniaka, mogą powodować przejściowe przejaśnienia roślin.
2. Środek stosowany po wschodach (również w mieszaninach) może powodować
przejściowe objawy fitotoksyczności rośliny uprawnej, zwłaszcza odmian bardzo
wczesnych i wczesnych ziemniaka, jednak bez ujemnego wpływu na plon.
3. Ze względu na wrażliwość niektórych odmian ziemniaków na Sencor Liquid 600 SC
oraz ryzyko uodpornienia się chwastów, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca
się zasięgnięcie informacji u podmiotu wprowadzającego środek ochrony roślin na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wyższą zalecaną dawkę środka stosować na glebach cięższych i o wyższej
zawartości próchnicy.
5. Nie stosować w ziemniakach odmiany Innovator i Vineta.


Pomidor z rozsady

a) zabieg jednorazowy przed posadzeniem rozsady
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

b) dawki dzielone (zalecane 2 zabiegi w sezonie)

- pierwszy zabieg przed posadzeniem rozsady
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha

- drugi zabieg w minimum 7 dni po posadzeniu rozsady
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


Marchew

a) zabieg jednorazowy w fazie 5-6 liści właściwych:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Etykieta środka ochrony roślin Sencor Liquid 600 SC, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW

b) dawki dzielone (zalecane 2 zabiegi w sezonie)

- pierwszy zabieg w fazie 1-2 liści właściwych
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

- drugi zabieg (w odstępie min.7 dni) w fazie 2-6 liści właściwych
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:
1. Wyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się metodą dawek dzielonych.
2. Przy nierównomiernych wschodach marchwi, mogą pojawić się przejściowe objawy fitotoksyczności na najmłodszych roślinach. Objawy te z czasem zanikają i nie mają istotnego wpływu na plonowanie i jakość korzeni.
3. Poziom skuteczności w zwalczaniu chwastnicy jednostronnej zależy od fazy
rozwojowej chwastu i stopnia uwilgotnienia gleby.
Sencor Liquid 600 SC
Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na ich użycie.
Dowiedz się więcej