Safari 50 WG

Safari 50 WG

Producent:

Safari® 50 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granulatu, do sporządzania zawiesiny wodnej stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym.

Safari® 50 WG to:

  • Wieloletni partner w programach zwalczania chwastów
  • Niezbędny środek na samosiewy rzepaku
  • Najwyższa skuteczność na uciążliwe chwasty dwuliścienne
  • Bezpieczeństwo dla roślin następczych
Zapytaj o ofertę przez telefon lub e-mail
Zamów przez
telefon lub e-mail
Skład
triflusulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 500g/kg (50%)
Stosowanie
Chwasty wrażliwe: jasnota purpurowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przytulia czepna, rdest ptasi, rdest plamisty, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica owłosiona.

Chwasty średniowrażliwe: (dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przetacznik perski, rdestówka powojowata (rdest powojowaty).

Chwasty średnioodporne: fiołek polny.

Chwasty odporne: łoboda rozłożysta.


Burak cukrowy, burak pastewny
Termin stosowania: środek stosować od fazy liścieni buraków do momentu dziewięćdziesięciu procent (90%) zwarcia międzyrzędzi (BBCH 10 - 39).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha
Środek Safari 50 WG stosuje się z dodatkiem adiuwanta Trend 90 EC w stężeniu 0,05%, tzn. 50 ml preparatu Trend 90 EC na 100 litrów wody.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-14 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

UWAGA: Opady deszczu wcześniej, niż 6 godzin po wykonaniu zabiegu lub zabieg wykonany w czasie długotrwającej suszy mogą obniżyć skuteczność działania środka Safari® 50 WG.