Principal Flex

Principal Flex

Producent:

Principal™ Flex to nowy, zaawansowany technologicznie herbicyd. Unikalne połączenie trzech, wzajemnie uzupełniających się substancji czynnych.

Zapytaj o ofertę przez telefon lub e-mail
Zamów przez
telefon lub e-mail
Zwalcza kluczowe chwasty

Principal™ Flex bardzo dobrze zwalcza kluczowe chwasty występujace w kukurydzy, takie jak: komosa biała, chwastnica jednostronna, perz właściwy, szarłat szorstki, rdesty*.

* - rdest kolankowaty i rdest plamisty – chwasty wrażliwe, rdest ptasi i rdestówka powojowata – chwasty średniowrażliwe

 

Zawiera sejfner

Sejner to związek chemiczny stosowany w celu ograniczenia uszkodzeń roślin uprawnych (głównie traw) przez niektóre herbicydy. Nie zmniejsza aktywności herbicydu wobec zwalczanych chwastów. Sprzyja szybszemu i pełniejszemu rozkładowi substancji czynnej w komórkach rośliny uprawnej.

 

Brak problemów z uprawami następczymi

Substancje czynne zawarte w Principal™ Flex szybko rozkładają się w glebie bez wpływu na rozwój roślin następczych w normalnym płodozmianie

 

Można stosować z Utrisha™ N

Stosując z Utrisha™ N zyskasz dodatkowy azot z powietrza

Skład
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 62,475 g/kg (6,25%)
rimsulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 31,25 g/kg (3,13%)
Zawartość sejfnera: isoxadifen – 31,20 g/kg (3,13%)
Stosowanie
Zastosowanie jednorazowe z adiuwantem
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, komosa wielonasienna, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, rdest kolankowaty, rdest plamisty, szarłat szorstki, tobołki polne, włośnica zielona, życica wielokwiatowa, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, palusznik krwawy, przetacznik perski, rdest ptasi, rdestówka powojowata


Zastosowanie w dawkach dzielonych z adiuwantem
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, komosa wielonasienna, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, rdest kolankowaty, rdest plamisty, szarłat szorstki, tobołki polne, życica, wielokwiatowa, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, palusznik krwawy, przetacznik perski, rdest ptasi, rdestówka powojowata


Kukurydza uprawiana na ziarno, kukurydza uprawiana na paszę

a) Zastosowanie jednorazowe
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 480 g/ha.

UWAGA: Środek należy zawsze stosować z zalecanym adiuwantem.

Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-6 liści kukurydzy (BBCH 12 - 16), gdy większość roślin perzu osiągnęła wysokość 15-20 cm, rośliny chwastnicy jednostronnej i innych chwastów jednoliściennych znajdują się w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia, a większość chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie 2-4 liści.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
W przypadku dużego zachwaszczenia lub wyższych faz rozwojowych chwastów należy zwiększyć ilość wody do minimum 200 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


b) Zastosowanie w dawkach dzielonych
W przypadku silnej presji ze strony chwastów lub w przypadkach, gdy warunki termiczne mogą zwiększać ryzyko ewentualnych uszkodzeń roślin kukurydzy zaleca się stosowanie dawek dzielonych.

UWAGA: Środek należy zawsze stosować z zalecanym adiuwantem.

Pierwszy zabieg
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 240 g/ha.
Termin stosowania: środek należy zastosować w fazie 2-3 liści kukurydzy (BBCH 12-13)

Drugi zabieg
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 240 g/ha.
Termin stosowania: środek należy zastosować w fazie 4-6 liścia kukurydzy (BBCH 14-16). Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
W przypadku dużego zachwaszczenia lub wyższych faz rozwojowych chwastów należy zwiększyć ilość wody do minimum 200 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (zabieg jednorazowy) lub 2 (dawki dzielone).