Nitragina Groch

Nitragina Groch

Producent:

Preparat zawiera żywe bakterie brodawkowe z rodzaju Rhizobium lub Bradyrhizobium zdolne do wiązania wolnego azotu atmosferycznego w symbiozie z roślinami motylkowymi.

Zastosowanie preparatu pozwala na zwiększenie intensywności wiązania azotu i zapewnia dostarczenie roślinom w zależności od warunków glebowych i uprawianej rośliny do 600 kg N na 1ha w ciągu sezonu wegetacyjnego. Nitraginę należy stosować dla tych roślin motylkowych, dla jakich została wyprodukowana.

Zapytaj o ofertę przez telefon lub e-mail
Zamów przez
telefon lub e-mail

NITRAGINA zapewni:

  • podniesienie plonów roślin motylkowych średnio o 10 – 20 %
  • związanie azotu atmosferycznego w ilości 45 – 600 kg / N / ha / 1rok
  • zwiększenie zawartości białka w plonie
  • poprawienie struktury gleby i jej właściwości fitosanitarnych
Stosowanie
Zaprawianie roślin motylkowych Nitraginą można przeprowadzić na mokro (zwilżając nasiona przygotowaną zawiesiną preparatu) lub na sucho stosując 1,5 – 2 porcji Nitraginy na materiał siewny przeznaczony na 1ha. Zaprawianie nasion można przeprowadzić ręcznie przez dokładne kilkakrotne mieszanie lub w zaprawiarkach mechanicznych.

Zaprawiony materiał siewny chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego.

Możliwe jest jednoczesne zaprawianie z chemicznymi środkami ochrony roślin o ile wysiew dokonany będzie bezpośrednio po zabiegu.

Stosowanie zabiegów ochrony roślin w trakcie wegetacji jest nieograniczone.