Mocarz 75 WG

Mocarz 75 WG

Producent:

Mocny na chwasty!

  • Niski koszt zabiegu na hektar
  • Skuteczne zwalczanie chwastów dwuliściennych, w tym uciążliwych gatunków
  • Ta sama niska dawka w zbożach i kukurydzy
  • Nowoczesna formulacja – granule łatwo rozpuszczalne w wodzie
Zapytaj o ofertę przez telefon lub e-mail
Zamów przez
telefon lub e-mail
Skład
Tritosulfuron (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) – 250 g/kg (25%)
Dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 500 g/l (50%)
Stosowanie

Pszenica ozima, pszenżyto ozime

Termin stosowania: środek stosować wiosną w fazie krzewienia zbóż.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

W celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej zaleca się stosowanie herbicydu Mocarz 75 WG z herbicydem Apyros 75 WG w dawce:
Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 - 0,020 kg/ha

W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych można wzmocnić działanie mieszaniny środków Mocarz 75 WG i Apyros 75 WG poprzez dodatek adiuwanta Olbras 88 EC w dawce:
Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 -0,020 kg/ha + Olbras 88 EC 1 l/ha


Żyto

Termin stosowania: środek stosować wiosną w fazie krzewienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


Pszenica jara, jęczmień jary, owies

Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy 3 liści do pełni fazy krzewienia zbóż:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


Kukurydza

Termin stosowania: środek stosować w fazie 2 – 5 liści kukurydzy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych można wzmocnić działanie środka Mocarz 75 WG poprzez dodatek adiuwanta Olbras 88 EC w dawce:
Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha + Olbras 88 EC 1 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.