Metafix 700 SC

Metafix 700 SC

Producent:

Herbicyd w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), stosowany doglebowo lub nalistnie.

Zapytaj o ofertę przez telefon lub e-mail
Zamów przez
telefon lub e-mail
Skład
metamitron (związek z grupy triazynonów) - 700 g/l (58,33%)
Stosowanie
Burak cukrowy
Termin i sposób stosowania: Zabiegi wykonywać według jednego z przedstawionych poniżej
układów:

A. zabieg doglebowy i zabiegi nalistne
Maksymalne / zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania:

- pierwszy zabieg po siewie buraka, przed wschodami chwastów:
Metafix 700 SC w dawce 2,0 l/ha.

- drugi zabieg w fazie liścieni chwastów w 7-14 dni po pierwszym zabiegu:
Metafix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha
lub
Metafix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha
lub
Metafix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha

- trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia
zachwaszczenia wtórnego, do fazy 8 liści buraka - BBCH 18):
Metafix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha
lub
Metafix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha
lub
Metafix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha


B. ochrona oparta wyłącznie na zabiegach nalistnych
Zabiegi wykonywać niezależnie od fazy rozwojowej buraka, jednak nie później niż do fazy 8 liści
buraka (BBCH 18), każdorazowo na chwasty w fazie liścieni:
Maksymalne / zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania:

- pierwszy zabieg:
Metafix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha
lub
Metafix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha
lub
Metafix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC w dawce 2,0 l/ha.

- drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym zabiegu, na wschodzące chwasty:
Metafix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha
lub
Metafix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha
lub
Metafix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC w dawce 2,0 l/ha

- trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia
zachwaszczenia wtórnego, do fazy 8 liści buraka - BBCH 18):
Metafix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha
lub
Metafix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha
lub
Metafix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC w dawce 2,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: 7-14 dni
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.