Karate Zeon 050 CS

Producent:

Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Zapytaj o ofertę przez telefon lub e-mail
Zamów przez
telefon lub e-mail
Skład
Składnik g/l
Lambda-cyhalotryna 50
Dawkowanie

Ziemniak
Larwa i chrząszcz stonki ziemniaczanej
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 - 0,16 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.

Mszyce:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16 - 0,2 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni.
Zalecana ilość wody: 300 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwane: średniokropliste


Rzepak ozimy
Chowacz brukwiaczek:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.

Słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego):
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.

Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125-0,15 l/ha.
Termin stosowania: w zależności od terminu pojawu szkodnika zabieg wykonać w okresie od fazy gdy widoczne są na głównym kwiatostanie nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69).

Pchełka rzepakowa, pchełki ziemne:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12-0,15 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją w okresie formowania i rozwoju rozety liściowej (BBCH 10-14), po zauważeniu pierwszych uszkodzeń powodowanych przez pchełki.

Gnatarz rzepakowiec:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12-0,15 l/ha.
Termin stosowania: w okresie formowania i rozwoju rozety liściowej (BBCH 10-14), natychmiast po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność wynosi 1 larwa na 1 roślinie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwane: średniokropliste


Pszenica ozima, jęczmień jary
Skrzypionki:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 - 0,1 l/ha
Termin stosowania: stosować od początku wylęgania się larw.

Mszyce:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 - 0,1 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.

Mszyce (wektory chorób wirusowych we wczesnej fazie rozwoju zbóż):
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 - 0,1 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać na:
zbożu ozimym – jesienią,
zbożu jarym - wiosną po pojawieniu się pierwszych mszyc.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni.
Zalecana ilość wody: 300 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwane: średniokropliste.


Kukurydza
Omacnica prosowianka:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika.

Mszyce:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Termin stosowania:
Opryskiwać w okresie masowego nalotu mszyc uskrzydlonych na rośliny.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni.
Zalecana ilość wody: 300 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


Burak cukrowy
Szarek komośnik (średni poziom zwalczania):
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika do fazy BBCH39. W celu uzyskania największej skuteczności zaleca się stosowanie środka w momencie zaobserwowania aktywnych chrząszczy, gdy temperatura powietrza nie przekracza 18°C.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 250 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.


ROŚLINY SADOWNICZE

Jabłoń
Mszyca jabłoniowa:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,2 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. W sadach towarowych ograniczyć stosowanie środka do jednego zabiegu w sezonie wegetacyjnym. Dalsze niezbędne zabiegi wykonać stosując środki z innych grup chemicznych
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 500 - 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


ROŚLINY WARZYWNE W GRUNCIE
Cebula
Wciornastek tytoniowiec:
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników.

Śmietka cebulanka:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać w okresie nalotu muchówek, to jest na początek kwitnienia bzu lilaka.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni.
Zalecana ilość wody: 400 – 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


Kapusta głowiasta
Gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.

Mszyca kapuściana:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

Śmietka kapuściana:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać w początkowym okresie kwitnienia kasztanowca.

Wciornastek tytoniowiec:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni
Zalecana ilość wody: 500 - 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Aronia
Mszyce:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,2 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, od fazy gdy pierwszy liść aronii jest rozwinięty do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69)

Omacnica jarzębianka:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,2 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać wiosną po pojawieniu się szkodnika (gdy szkodnik żeruje w kwiatostanach).

Zwójka różóweczka:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,2 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać wiosną (zazwyczaj koniec kwietnia, początek maja), po pojawieniu się gąsienic.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


Chmiel
Pchełka chmielowa, zwójka lilianeczka:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika z chwilą widocznych pierwszych uszkodzeń, do 50 cm wysokości roślin chmielu.
Opryskiwać rzędy roślin lub pojedyncze rośliny.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 300 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


Len zwyczajny (uprawa przeznaczona wyłącznie dla przemysłu włókienniczego)
Pchełki – pchełka lnowa, długostopka lnowa:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać w okresie wschodów (BBCH 11-14), po wystąpieniu szkodnika.

Wciornastki – wciornastek lnowiec, wciornastek kalarepowiec:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać od początku fazy wydłużania się pędu głównego do początku kwitnienia (BBCH 30-61).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni.
Zalecana ilość wody: 300 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


Konopie siewne (uprawa przeznaczona wyłącznie dla przemysłu włókienniczego)
Pchełka chmielowa:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać w okresie wschodów (BBCH 11-14), po wystąpieniu szkodnika.

Omacnica prosowianka:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: stosować w okresie wylęgu larw omacnicy wg sygnalizacji (czerwiec).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni.
Zalecana ilość wody: 300 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


Kukurydza cukrowa
Omacnica prosowianka:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać w od początku ukazania się wiechy do fazy gdy widoczny jest wierzchołek wiechy (BBCH 51-53), po wystąpieniu szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 300 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.UWAGA WAŻNE:

1.Preparat działa najskuteczniej w temperaturze niższej niż 20oC. Przy panowaniu wyższych temperatur zabieg wykonać pod koniec dnia.
2.Opryskując rośliny (np.: kapusta, cebula) lub szkodniki (np.: mszyca kapuściana) pokryte nalotem woskowym, do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający.
3.Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać starannie i dokładnie, by każda część rośliny była pokryta cieczą użytkową. 4.Nie dopuścić do zniesienia cieczy użytkowej na uprawy sąsiednie oraz na nakładanie się cieczy użykowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Okres karencji::
Rzepak ozimy, pszenica ozima, jęczmień jary - 28 dni,
Chmiel - 14 dni,
Ziemniak, kukurydza, kukurydza cukrowa, aronia, jabłoń, cebula, kapusta głowiasta - 7 dni

Karate Zeon 050 CS
Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na ich użycie.
Dowiedz się więcej