Dual Gold 960 EC

Dual Gold 960 EC

Producent:

Środek chwastobójczy w formie koncentratu przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych oraz niektórych dwuliściennych w uprawie kukurydzy, kukurydzy cukrowej, słonecznika oraz soi.

Dual Gold 960 EC jest herbicydem selektywnym, układowym, powodującym hamowanie kiełkowania i rozwoju siewek chwastów. Środek pobierany jest przez kiełkujące chwasty.
Chwasty są niszczone przed wschodami, w okresie wschodów oraz krótko po wschodach.
Umiarkowane opady i ciepła pogoda sprzyjają działaniu środka.

Zapytaj o ofertę przez telefon lub e-mail
Zamów przez
telefon lub e-mail
Skład
S-metolachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 960 g/l (86,7%)
Stosowanie
Kukurydza cukrowa, soja, słonecznik
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,25 l/ha.
Termin stosowania:
– soja i słonecznik - środek stosować bezpośrednio po siewie (BBCH 00) na dobrze uprawioną (bez grud), wilgotną glebę, do końca fazy kiełkowania (BBCH 09),
– kukurydza cukrowa - środek stosować bezpośrednio po siewie (BBCH 00) na dobrze uprawioną (bez grud), wilgotną glebę, do fazy rozwoju 8 liścia (BBCH 18). W przypadku braku opadów atmosferycznych (przesuszona gleba) środek Dual Gold 960 EC stosować przed siewem rośliny uprawnej – z wymieszaniem z glebą na głębokość 5 cm.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:
Po zastosowaniu środka Dual Gold 960 EC, do zwalczania chwastów dwuliściennych można stosować powschodowo inne herbicydy - zgodnie z obowiązującymi dla nich etykietami stosowania.