Dominator Clean 360 SL

Dominator Clean 360 SL

Producent:

Dominator Clean 360 SL jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego stosowanym nalistnie, w uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta ozimego, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej, rzepaku ozimego, rzepaku jarego, na polach uprawnych po zbiorze roślin uprawnych (ścierniska) oraz w uprawie jabłoni, gruszy, śliwy i wiśni.

Zapytaj o ofertę przez telefon lub e-mail
Zamów przez
telefon lub e-mail
Skład
glifosat w formie soli izopropyloaminowej - 360 g/l (30,8%).
Dawkowanie
A. Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)
Środek stosować po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania chwastów na ściernisku. Środek stosować na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka, nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 -5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 250 l /ha.

Uwagi:
1. Wyższą dawkę środka stosować w czasie suchej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego zachwaszczenia perzem,
2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).


B. Pola uprawne przed zbiorem zbóż - zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja
Uwaga: Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy warunki agrotechniczne lub pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru. Żyto ozime, pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy. Zabieg środkiem wykonać w stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20 - 30 % tj. na 10 - 14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-4 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.

Uwagi:
1. Zabieg przeprowadzić wyłącznie w przypadku wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.
2. W przypadku ułatwiania zbioru stosować niższą z zalecanych dawek.
3. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem,
4. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.
5. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami roślin bobowatych.
6. Nie stosować środka w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.
7. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.


C. Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego i rzepaku jarego - zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja
Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku ozimego i jarego lub jego części w sytuacji wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałośc rzepaku do zbioru. Środek stosować, gdy wilgotność nasion mierzona wilgotnościomierzem wynosi poniżej 30 %. W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego wzrostu.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-4 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.

Uwagi:
1. W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zbiór przeprowadzać po upływie 7 dni od zabiegu.
2. Nie stosować na plantacjach nasiennych.


D. Jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia
Środek można stosować od wiosny do jesieni na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 – 6,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: 56 dni.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Uwagi:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
2. W przypadku intensywnego pojawiania się ponownych wschodów chwastów można wykonać drugi zabieg stosując taką samą dawkę jak podczas pierwszego zabiegu.
3. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin, bądź przeprowadzić zabieg przy niskim ciśnieniu, nie wyższym niż 2 bary, a pracując z dyszami “wielostrumieniowymi“ przy ciśnieniu nie wyższym niż 1 bar.