Dash HC - BAT Agrar

Dash HC

Producent:

Dash HC jest adiuwantem, preparatem wspomagającym w formie płynu do łącznego stosowania z herbicydami. Dodanie adiuwantu Dash HC zwiększa skuteczność stosowanych środków chwastobójczych, obniża pH i napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej, a także uniezależnia skuteczność zabiegu od warunków pogodowych (temperatura, wilgotność, promienie UV)

Zapytaj o ofertę przez telefon lub e-mail
Zamów przez
telefon lub e-mail
Skład
oleinian metylu – 348,75 g/kg (37,5%)
alkohol tłuszczowy (alkoksylowany ester kwasu fosforowego) – 209,25 g/kg (22,5%)
Stosowanie
Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną ilość środka ochrony roślin oraz adiuwantu korzystając z informacji zamieszczonych w etykiecie środka ochrony roślin.

Sporządzając ciecz użytkową mieszaniny środków najpierw należy przygotować ciecz użytkową środka ochrony roślin zgodnie z instrucją zawartą w etykiecie środka, a następnie dodać do zbiornika opryskiwacza (z włączonym mieszadłem) adiuwant Dash HC. Po dodaniu adiuwantu do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Do pobrania