Cyperkill Max 500 EC

Cyperkill Max 500 EC

Producent:

Cyperkill Max 500 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych, warzywnych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Przeznaczony do stosowania przy u życiu opryskiwaczy polowych.

Zapytaj o ofertę przez telefon lub e-mail
Zamów przez
telefon lub e-mail

Zalety:

  • znane i sprawdzone rozwiązanie w ochronie upraw przed szkodnikami
  • niskie dawki
  • wysoka skuteczność
  • szybkie działanie
  • doskonały komponent do mieszanek z innymi produktami
  • szerokie spektrum działania
  • bezpieczny dla upraw
Skład
cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) – 500 g/l
Dawkowanie
Uprawa Zwalczane
szkodniki
Maksymalna/
zalecana
dawka dla
jednorazowego
zastosowania
Termin stosowania
ROŚLINY ROLNICZE
Pszenica
ozima,
pszenica
jara
Mszyca zbożowa 0,05 I/ha Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59-73)
Skrzypionki Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39-65)
Jęczmień
jary
Skrzypionki Środek stosować od początku wylęgania się arw (jęczmień w fazie BBCH 39-65)
Ziemniak Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej 0,06 l/ha Środek stosować na larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej (ziemniak w fazie BBCH 10-51)
Rzepak
ozimy
Słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny – ograniczenie
występowania
0,05 l/ha Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (rzepak w fazie BBCH 39-59)
Chowacz podobnik Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (rzepak w fazie BBCH 65-67)
ROŚLINY WARZYWNE
Kapusta
głowiasta
Gąsienice tantnisia krzyżowiaczka 0,05 l/ha Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic (kapusta w fazie BBCH 10-46)
Groch
cukrowy uprawiany na strąki
Mszyca grochowa Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc (groch w fazie BBCH 19-55)
Por Wciornastki Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników (por w fazie BBCH 11-47)
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
ROŚLINY ROLNICZE
Konopie siewne (włókniste) Mszyce, pchełki, wciornastki 0,05 l/ha Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników, od fazy drugiego liścia właściwego do momentu, gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatostanowe (BBCH 12–59)
Len zwyczajny (uprawa na olej, uprawa na włókno)
Pchełki, wciornastki
0,05 l/ha Uprawa na włókno: zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników, od fazy drugiego liścia właściwego do momentu, gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatostanowe (BBCH 12–59).
Uprawa na olej: zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników, od momentu, gdy pęd osiągnął 90% typowej długości do fazy, gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatostanowe
(BBCH 39–59) lub od pełni do końcowej fazy kwitnienia, gdy większość płatków opadła (BBCH 65–67)
Gorczyca, rzepak jary Pchełki, słodyszek rzepakowy
Chowacz czterozębny – ograniczenie występowania
0,05 l/ha Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników, od momentu, gdy pęd osiągnął 90% typowej długości do fazy, gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatostanowe (BBCH 39–59)
Chowacz podobnik, pchełki Zabieg wykonać od pełni do końcowej fazy kwitnienia, gdy większość płatków opadła (BBCH 65–67)
Bobik, łubin, soja, groch siewny (peluszka), fasola zwyczajna i groch siewny uprawiane na suche nasiona, soczewica jadalna
Mszyce, zmieniki 0,05 l/ha Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od fazy gdy pierwsze liście są w pełni wykształcone do fazy, gdy 80% strąków dojrzewa (BBCH 19–88)
ROŚLINY WARZYWNE
Bób, fasola szparagowa
Mszyce, zmieniki
0,05 l/ha Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od fazy gdy pierwsze liście są w pełni wykształcone do fazy, gdy widoczne są pojedyncze, nierozwinięte płatki kwiatowe (BBCH 19–55)
Fasola zwyczajna (uprawa na świeże ziarno), groch siewny (uprawa na świeże ziarno)
Mszyce, zmieniki
0,05 l/ha Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od fazy gdy pierwsze liście są w pełni wykształcone do fazy, gdy 80% strąków dojrzało (BBCH 19–88)
Brukselka, kapusta czerwona, kapusta włoska
Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
0,05 l/ha Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu szkodników od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do momentu, gdy główka osiąga 60% typowej wielkości (kapusta czerwona, kapusta włoska) / 60% rozgałęzień mocno zamkniętych (brukselka) (BBCH 10–46)
Brokuł, kalafior
Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
0,05 l/ha Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu szkodników od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do momentu, gdy główka osiągnie typową wielkość (BBCH 10–49)
Sałata Mszyce, zmieniki 0,06 l/ha Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od fazy dwóch liści właściwych do fazy, gdy uzyskano 80% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 12–48)
Cebula, czosnek, szalotka Wciornastki 0,05 l/ha Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników od fazy pierwszego liścia właściwego do fazy zamierania liści (okres zbioru) (BBCH 11–49)
ROŚLINY OZDOBNE
Rośliny ozdobne
Błonkówki (larwy), mszyce, zmieniki, gąsienice motyli
0,05 l/ha Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników od fazy dwóch liści właściwych (od BBCH  12)

Do pobrania